Persoonsgegevens*

Star Linen B.V. respecteert de privacy van de aanvragers, en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Star Linen B.V. gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG). Star Linen B.V. gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden waarna de gegevens zullen worden verwijderd. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren.