Al een ruime tijd wordt de Nederlandse wasserij industrie geconfronteerd met een onmogelijke druk om noodzakelijke kostenstijgingen te kunnen opvangen. Het is voor de Horecawasserijen praktisch een onmogelijke opgave om na de corona periode (met meer dan 60% omzetdaling) aan de vraag van nu te kunnen blijven voldoen. De verwachting is dat hotels en restaurants hier de komende weken de gevolgen van gaan ondervinden. Indien de situatie niet snel verandert, zal er voor vele hotels en restaurants geen of onvoldoende linnen voor de bedden en werkkleding voor de medewerkers aangeleverd kunnen worden, aldus het bericht op Textielbeheer. 

Onmogelijke situatie
Wasserijen worden na de coronapandemie dit jaar met extreem hoge, onvoorziene kostenstijgingen geconfronteerd. Energie (70%), textiel (65%), maar ook chemie en brandstof kostenstijgingen leiden al tot hoge verliezen. Eerder aangegane meerjarencontracten kunnen niet langer worden nagekomen. De hotels en restaurants hebben zelf ook een moeilijke tijd achter de rug. Zij geven weinig tot geen soelaas om met de textielservicebedrijven afspraken te maken om voor deze onvoorziene situatie gepaste oplossingen te vinden.

Gebrek aan medewerkers
Maar er komt nu nog een extra probleem bij. Het wordt steeds lastiger om medewerkers te kunnen vasthouden, laat staan te kunnen aantrekken. In de corona periode liep de omzet direct met meer dan 60% terug (onder meer door het volledig wegvallen van internationale reizen) en moest afscheid worden genomen van vele uitzendkrachten (NOW was op hen niet van toepassing vanwege seizoenpatronen). Nu in het voorjaar met mooi weer, is de omzet plotseling weer enorm toegenomen. Extra medewerkers zijn echter vrijwel niet beschikbaar. Algemene kostenstijgingen en de stijgende inflatie leiden tot hogere looneisen, omdat medewerkers gewoonweg anders niet rond kunnen komen c.q. in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De ruimte om daaraan tegemoet te kunnen komen, is er in de huidige situatie simpelweg niet. Daarenboven is door de hoge extra werkdruk het ziekteverzuim soms meer dan verdriedubbeld. De problemen stapelen zich dus op.

Ketenoverleg noodzaak
FTN dringt er daarom op aan dat hotels en restaurants met wasserijen in overleg treden om gezamenlijk een wederzijds passende oplossing te vinden voor de thans ontstane situatie. De NOOD is hoog. Wasserijen zullen anders niet in staat zijn om volgens de huidige afspraken te blijven leveren.

Bron: Textielbeheer